מרידיאן המחמם המשולש

מחמם המשולש – TWSan Jiao

אלמנט האש (איבר Yang) – Fire. בן הזוג באלמנט הוא מעטפת הלב (PC – איבר Yin).

שכבה: Shao Yang – בן הזוג בשכבה הוא כיס המרה (GB).

שעה: 21:00-23:00 – בן הזוג בשעון הסיני הוא הטחול (SP).

 

אנטומיה מערבית:

המחמם המשולש אינו איבר של ממש אלא מעין תהליך, פונקציה האחראית על תיאום פעילות של אזורי הגוף השונים ע"פ החלוקה הסינית לשלושת המחממים – מחמם עליון, אמצעי ותחתון.

רגש:

שמחה

מתבטא:

אספקט נפשי:

טעם:

מר

עונה:

קיץ

נפתח ל:

כיוון:

דרום

אקלים:

חום

צבע:

אדום

הפרשות:

קול:

צחוק

ריח:

רקמה:

תפקיד בקיסרות:

שר ההשקיה והתכנון

 

תפקידיו:

  1. אחראי על תנועת נוזלים ומזון בכל הגוף, מווסת נוזלים.
  2. מחלק את הגוף ל- 3 מחממים ומקשר ביניהם.
  3. שדירת הצ'י המקורי (Yuan Qi) – מעבר והפצה של הצ'י המקורי לכל הגוף.

מחמם המשולש – המרידיאן המרכזי

מסלול חיצוני – מתחיל בקצה האולנארי של הקמיצה (TW1), עולה לאורך האמה בין העצמות האולנה והרדיוס, עולה לאורך הזרוע בצידה הפוסטריורי- לטראלי עד הכתף (TW14), משם מגיע אל העורף (GV14 – מפגש כל מרידיאני היאנג), חוזר אל הכתף (GB21). לאחר מכן עולה אל מאחורי האוזן ומשם מתחלק לשני ענפים:

  1. ענף אחד יוצא מאזור בית החזה ((CV17, עולה אל השקע הסופרא-קלויקולרי, עולה ונובע דרך הצוואר לחלקה הפוסטריורי של האוזן, סובב את האוזן, עולה אל הרכות והראש, יורד דרך הלחי (SI18) ומסתיים מתחת לעין.
  2. ענף שני יוצא מאחורי האוזן, חודר לתוכה, מתגלה בחלק האנטריורי של האוזן (TW21,22,23) ומסתיים בקנטוס החיצוני של העין (GB1).

מסלול פנימי – מהשקע הסופרא-קלויקולרי יוצא ענף ויורד אל בית החזה (CV17), מתחבר למעטפת הלב, ממשיך לסרעפת ולבטן דרך הנקודה CV12 ומתחבר לשלושת המחממים.

ענף נוסף יוצא מהמרידיאן המרכזי, יורד אל שקע הברך – BL39 (נקודת הים התחתונה של המחמם המשולש).

מחמם המשולש – מרידיאן החיבור

המרידיאן יוצא מנקודה TW5, עולה דרך האספקט הפוסטריורי של היד אל הכתף ומתחבר עם מרידיאן מעטפת הלב בחזה. נקודת החיבור (TW5) היא גם נקודת הפתיחה של מרידיאן ה- Yang Wei (בעיות חצי ראש, ירך, צידי הגוף. לטראלי לאזור הלומברי, סיאטיקה).

מחמם המשולש – המרידיאן המתפצל

מרידיאן זה ייחודי בהיותו מתחיל מקודקוד הראש (GV20), מנקודה זו יורד דרך השקע הסופרא-קלויקולרי לפנים ומתפזר בחזה, יורד מטה דרך שלושת המחממים.

מחמם המשולש – מרידיאן השרירים

המרידיאן מתחיל בקצה הקמיצה (TW1) עולה ומתחבר למפרק כף היד, עולה דרך האספקט הפוסטריורי של האמה ומתחבר למרפק. ממשיך לעלות דרך האספקט הלטראלי של הזרוע אל הכתף והצוואר ומתחבר למרידיאן השרירים של המעי הדק.

ממרידיאן זה יוצאים שני ענפים:

  • ענף יוצא מהמנדיבולה, חודר ומתחבר לשורש הלשון.
  • ענף שני עולה אנטריורית לאוזן, דרך הקנטוס החיצוני של העין והרכות ומתחבר בצד הראש.

טבלת נקודות דיקור על מרידיאן המחמם המשולש

מחמם משולש

שם הנקודה

אופי הנקודה

מיקום

TW1

שער החיפזון

Guan Chong

באר, מתכת

נקודת פתיחה של מרידיאן ה- TMM

האצבע הרביעית (בקמיצה) במפגש הגבול הפרוקסימאלי והאולנארי של הציפורן

TW2

שער הנוזלים

Ye Men

מעיין, מים

בחלק הדורסאלי של כף היד, בין ראשי העצמות המטאקרפליות הרביעית והחמישית, חצי צון פרוקסימאלית לקצה העור המחבר בין האצבעות

TW3

האי המרכזי

Zhong Zhu

פלג, עץ, חיזוק

הנקודה בגב כף היד, פרוקסימאלית למפרק המטאקרפל-פלאנגיאלי, בין ראשי העצמות המטאקרפליות הרביעית והחמישית.

TW4

בריכת היאנג

Yang Chi

נקודת מקור

בחלק הדורסאלי של מפרק כף היד, בשקע בין הגידים Extensor Digiti Minimi ו- Extensor Digitorum Communis

TW5

שער החיצון

Wei Guan

נקודת חיבור

נקודת פתיחה של מרידיאן ה-Yang Wei

2צון פרוקסימאלית למפרק כף היד, בין האולנה לרדיוס, בצד הרדיאלי של הגיד Extensor Digitorum Communis

TW6

תעלת מים

Zhi Gou

נהר, אש

נקודת השעה

3צון פרוקסימאלית למפרק כף היד, בין האולנה לרדיוס, בצד הרדיאלי של הגיד Extensor Digitorum Communis

TW7

איחוד האבות

Hui Zong

נקודת הצטברות

3 צון פרוקסימאלית למפרק כף היד, בין האולנה לרדיוס, בצד האולנארי של הגיד Extensor Digitorum Communis

TW8

חיבור שלושת היאנגים

San Yang Lou

נקודת חיבור שלושת מרידיאני היאנג של היד

4 צון פרוקסימאלית למפרק כף היד, בין האולנה לרדיוס, בצד הרדיאלי של הגיד Extensor Digitorum Communis

TW9

ארבע הנהרות

Si Du

 

7 צון פרוקסימאלית למפרק כף היד (TW4), בין הרדיוס לאולנה

TW10

באר שמימית

Tian Jing

ים, אדמה, פיזור

1 צון פרוקסימאלית לאולקרנון, כאשר המרפק מכופף

TW11

אגם טהור וקר

Qing Leng Yuan

 

2צון פרוקסימאלית לאולקרנון, כאשר המרפק מכופף) 1 צון פרוקסימאלית ל- TW10

TW12

נהר שנמוג והתפזר

Xiao Luo

 

4 צון פרוקסימאלית ל- TW10 ו-6 צון דיסטאלית ל TW14 – במפגש ראשי השריר התלת ראשי

TW13

מפגש הזרוע

Nao Hui

נקודה על מרידיאן ה-Yang Wei

בגבול הפוסטריורי של שריר הדלטואיד, בזרוע על הקו המחבר בין TW10 ו- .TW14 כ 2/3 הדרך בין נקודות אלה

TW14

חריץ בכתף

Jiao Liao

 

במוצא שריר הדלטואיד, בשקע אינפריורית ופוסטריורית לאקרומיון

TW15

נקיק שמימי

Tian Liao

מפגש עם מרידיאן ה-Yang Wei

וה-GB

באמצע הדרך בין GB21 ל-SI13.

1 צון פוסטריורית ל- GB21 ו-1 צון סופריורית לSI13 –

TW16

חלון שמימי

Tian Tou

נקודת אשנב לרקיע

מפגש המרידיאנים המתפצלים של ה- TW וה- PC

בגבול הפוסטריורי של שריר ה- SCM כצון מתחת ל-GB12, על הקו המחבר בין BL10 וSI17 –

TW17

מגן הרוח

Yi Feng

מפגש עם מרידיאן ה- GB

מאחורי תנוך האוזן, בין זווית המנדיבולה (הלסת) לבליטת המסטואיד

TW18

התכווצות כלי הדם

Qi Mai

 

פוסטריורית לאוזן, בשקע על עצם המסטואיד, שליש המרחק לאורך הקו המעוקל מ TW17 -ל-TW20

TW19

מנוחת הקרקפת

Lu Xi

 

פוסטריורית לאוזן, בשקע על עצם המסטואיד שני שליש המרחק לאורך הקו המעוקל מ- TW17 ל- TW20

TW20

זווית האוזן

Jiao Sun

מפגש עם מרידיאני ה- GB וה- SI

בגובה הקצה העליון של האוזן (כשהיא מקופלת)

TW21

שער האוזן

Er Men

 

בשקע, אנטריורית ל- Supra Tragic Notch מעט סופריורית ל- Condyloid Process של המנדיבולה כאשר הפה מעט פתוח. קצה עליון של הטרגוס

TW22

 

נקיק הרמוני באוזן

Er He Liao

מפגש עם מרידיאני ה- GB וה- SI

0.5 צון אנטריורית לגבול העליון של שורש האוזן

TW23

חריץ במבוק ממשי

Si Zhu Kong

 

בקצה הלטראלי של הגבה, חריץ בעצם האורביט

 

 

 

 

X